Etäkokous / WhatsApp / Kuulumisten viestittelyä vapaamuotoisesti, kuvin ja sanoin

Aika: 4.11.2020