Vierailu Siipotec Oy

Aika: 9.11.2022 klo 17:30 - 19:00
Paikka: Ketolankuja, Kalajoki