Etäkokous / WhatsApp / Kuulumisten viestittelyä vapaamuotoisesti, kuvin ja sanoin

Aika: 18.11.2020 klo 18:00