KPO vierailu

Rotaryklubi järjestää jäsenistölleen lukuisia mielenkiintoisia vierailuja yrityksiin. Tiistaina 2.2.2016 Kalajoen Rotaryklubin kokous pidettiin Osuuskauppa KPO:n vieraana Kokkolassa hotelli Kaarlen kabinetissa. Illan isäntänä toimi KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop. Linja-automatkalle osallistui 14 klubin jäsentä, ja illan anti ruokailuineen oli iso.

Kim Biskopin esitelmä Osuuskauppa KPO toiminnasta oli laaja, ja se antoi seikkaperäisin kuvan osuuskauppaliikkeen toiminnasta Keski-Pohjamaalla ja myös laajemmalla alueella. Paljon on vettä Pohjanmaan joissa virrannut KPO:n 110 toimintavuoden aikana. Tätä nykyä KPO:n ja sen tytäryh­tiöiden palveluverkostoon kuuluu 149 liikettä ja yksikköä;

 • Prisma 4
 • S-market 34
 • Sale 28
 • ABC 13
 • Polttonesteautomaatti 34
 • CarWash 7
 • Kodin Terra 1
 • Emotion 4
 • Erillisravintolat 4
 • Hotellit 2
 • Hotellien kaupat 8
 • Autokauppa 6

KPO:n palveluksessa v. 2013 oli vuodenajasta riippuen 1769-2500 työntekijää, ja se on Pohjan­maan ja Keski-Pohjanmaan yksityisen sektorin kolmanneksi suurin työntekijämäärä. Enemmän työntekijöitä oli vain Wärtsilällä ja ABB Oy:llä. KPO:n liikevaihto v. 2014 oli 620 miljoonaa euroa. Siinä jos missään pätee sääntö: pienistä puroista syntyy suuri virta, sillä keskiostos KPO:lta v. 2014 oli 27,20 €, josta tuloslaskelman mukaan KPO:lle jäi 0,63 € ja ilman omaisuuden tuottoa vain 0,28 €. Kun maksutapahtumia oli kaikkiaan 28 miljoonaa, tuli sääntö todistetuksi.

Alustuksessa ja keskustelussa todettiin kilpailun kaupan alalla kovenevan koko ajan, ja siihen myös KPO:n on vastattava. S-ryhmän lanseeraama halpuuttaminen on vastaus kilpailuun. Kysymykseen, mitä se vaikuttaa suomalaisten tuottajien tilanteeseen, toimitusjohtaja Kim Biskop muistutti, että KPO on nimenomaan kuluttajaosuuskunta, jonka tulee toimia kuluttajien etujen mukaisesti. Ehkä yllättäen halpuuttaminen on kuitenkin lisännyt kotimaisten tuotteiden osuutta myymälöissä.

KPO on myös merkittäjä investoija. Sen investoinnit toimialueelleen v. 2014 olivat 20,3 miljoonaa euroa, joka on enemmän kun alueen kuntien investoinnit yhteensä. KPO:n vahvuus on, että inves­toinnit tapahtuvat pääosin kassavirran avulla. Isot marketti-investoinnit vaativat ison väestöpoh­jan, eikä monille pienille paikkakunnille uusia marketteja enää ole tulossa.

Myös S-korteista ja bonusjärjestelmästä keskusteltiin, eikä Kim Biskop pitänyt järjestelmän ylläpi­toa kalliina. S-kortin avulla kauppa saa arvokasta tietoa ostoskäyttäytymisestä, ja se suuntaa os­toksia bonusta tarjoaviin kauppoihin.

Kolmetuntisen illallisesitelmän yhteenvetona Kim Biskop totesi, että kaupalla on monia haasteita, sillä kotimaan vaikea suhdannetilanne jatkuu, eivätkä volyymit juuri kasva. Vuosi 2015 oli kaupalle vaikein 20 vuoteen, ja vuodesta 2016 tulee sitäkin vaikeampi. Halpuuttaminen jatkuu, ja sen myötä päivittäistavarakaupan tuloksen uskotaan edelleen supistuvan. Kaupan aukioloaikojen va­pautus tuo omat haasteensa, ja sen seurauksena isot myymälät voittavat, mutta pienet ja taajama ABC:t häviävät. Myös kilpailu kiristyy edelleen, ja siihen vaikuttaa mm. Suomen Lähikaupan siirty­minen Keskolle. KPO:n tulostaso ja rahoitustilanne on kuitenkin hyvä, ja palveluverkoston kehittä­minen jatkuu kassavirran puitteissa.

Illan päätteeksi presidentti presidentti Petri luovutti isännälle muistoksi perinteisen Kalajoen Rotaryklubin tinatuopin saatesanoilla. Kim Biskop kiitti ja lahjoitti kaikille kotiin viemisiksi Katja Huumon kokoaman KPO:n 100-vuotishistoriikin vuodelta 2006.