Puolustusvoimien logistiikkalaitos 18.4.2017

Presidentti Riku Saksholm avasi kokouksen, jonka vieraaksi oli kutsuttu Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen talousjohtaja Teemu Ollila.

Stipendit 2017

  • Klubi puoltaa Rotarypiirin stipendiä Roosa Rantaselle Australian matkaan.
  • Kalajoen Rotaryklubin stipendi, suuruudeltaan 400€, myönnetään Heikki Santaholman ehdotuksesta ja Pekka Rahkolan kannattamana Kalajoen lukion kansainvälisten opintojen ryhmälle Dublinin matkaa varten.  Stipendi maksetaan klubin osakesalkun osinkotuotoista.

Illan vieras Pyynikin Rotaryklubista oli Topias (Teemu) Ollila, joka on kotoisin Kalajoelta. Teemu toimii Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen talousjohtajana Tampereella tehtäväalueenaan talous ja talousprosessien kehittäminen. Esitelmässään Teemu esitteli laajasti Puolustusvoimien logistiikkalaitosta, jonka tehtäviin kuuluu materiaalihankintojen lisäksi myös tulevat merivoimien alushankinnat sekä ilmavoimien uusien torjuntahävittäjien hankinta. Logistiikkalaitoksella on palveluksessaan 2320 henkilöä, ja sillä on pysyviä toimipaikkoja 39 kunnan alueella. Lähin on asevarikko Haapajärvellä. Logistiikkalaitoksen vuosibudjetti on 1,5 miljardia, mutta tulevien hankintojen vuoksi se kasvaa.

Merivoimien uusi alustyyppi korvaa v. 2021 mm. Pohjanmaa-luokan miinanraivaajat sekä Rauma-luokan ohjusveneet. Rauma-luokan ohjusvene on vieraillut myös Kalajoen satamassa, ja vierailu sai Kalajoella hyvän vastaanoton. Klubissa toivottiin uutta vierailua ennen kuin ohjusveneet romutetaan. Uusi alustyyppi, asejärjestelmiä lukuun ottamatta, rakennetaan Suomessa, ja hankinnan arvo tulee olemaan noin 1,2 miljardia euroa.

Vielä suurempi hankinta on F-18 Hornettien korvaaminen uudella hävittäjälaivueella. Hornetit otettiin käyttöön 1990-luvulla, ja niiden elinkaari päättyy 2020-luvulla. Hävittäjähankinta siis tehdään 20-30 vuodeksi. Hankintaprosessi on siinä vaiheessa, että tiedustelu myyntihalukkuudesta on tehty Iso-Britaniaan, Ranskaan, Ruotsiin ja kahdelle USA:laiselle valmistajalle.

Hävittäjälaivueeseen tulee todennäköisesti 64 konetta, joiden hintahaarukka on suuri. Kallein uusimman sukupolven F-35 maksaa asejärjestelmineen noin 160 miljoonaa dollaria/kpl, joten kokonaishinnaksi tulisi noin 10 miljardia dollaria. Halvimmalla saisi ruotsalaisen JAS-hävittäjän, jonka hinta olisi suunnilleen puolet F-35 koneen hinnasta.

Hankinta on kuitenkin sen laatuinen, ettei sitä ratkaise pelkkä hinta. Kyseessä on iso poliittinen, puolustuspoliittinen ja talouspoliittinen päätös, jonka eduskunta tekee 2020-luvulla. Hankinnalla myös sitoudutaan pitkäksi aikaa yhteistyöhön toimittajan kanssa, ja sillä on suuri merkitys sotilaallisen yhteistyön kannalta.

Ilta oli mielenkiintoinen, ja klubi selvittää vierailumahdollisuutta Vattajan ampumaleirillä viikolla 21. Presidentti Riku ottaa yhteyden asiasta vastaavaan upseeriin. Kalajoen Rotaryklubi on edellisen kerran vieraillut Vattajan ampumaleirillä vuonna 1997.

Presidentti Riku päätti kokouksen klo 20.00.