Kuvernööri Venanzia Rizzin vierailu 30.9.2020

Rotarypiirin kuvernööri Venanzia Rizzi

Kuvernööri Venanzia Rizzi vieraili Kalajoen Rotaryklubissa 30.9.2020. Venanzia on syntynyt Italiassa, mutta on elänyt puolet elämästään Oulussa. Siviiliammatiltaan hän on Limingan kunnan arkkitehti. Kuvernööri kertoi Rotaryvuoden 2020-21 tavoitteista ja linjauksista ja uudesta yhdistyneestä piiristä 1385. Uusi piiri on maantieteellisestä erittäin suuri alkaen Kristiinankaupungista aina Ivaloon saakka. Tämä aiheuttaa piirin kuvernöörille haasteita ennättää kiertää kaikki klubit. 

Kuvernööri toi myös Rotary Internationalin presidentin Holger Knaackin terveiset ja esitteli vuositeeman; Rotary avaa mahdollisuuksia, kehottaa rotareja hyödyntämään mahdollisuuksia kehittää omaa johtajuuttaan, ja auttaa toteuttamaan Rotaryn palveluideoita ja parantamaan apua tarvitsevien elämää.

Kuvernöörin esityksen jälkeen esiintyi Rotarypiirin jäsenyyskomitean puheenjohtaja Petri Keränen, joka on siviiliammatiltaan TE-keskuksen johtaja. Myös Keräsen esitys oli erinomainen. Hän painotti mm., että klubin toiminnasta pitää tulla jäsenille mm. sosiaalista ja ammatillista lisäarvoa. Jäsenyydellä saa verkoston joka on erillään työyhteisöstä, saa ystäviä ja tapaa saman henkisiä ihmisiä.